Aktualności

Bieg Kelnerów - Regulamin

Regulamin Konkursu Bieg Kelnerów

 

 1. Organizatorem Konkursu "BIEG KELNERÓW" jest Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia.
 2. Konkurs odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu („Regulamin") oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3. Adresem elektronicznym Konkursu jest www.kulinarnagdynia.pl i projekty@arg.gdynia.pl
 4. Konkurs odbędzie się dnia 20.08.2016
 5. Konkurs podzielony jest na II edycje:
 1. O godz. 13:15 Bieg Kelnerów Profesjonalnych;
 2. O godz. 14:30 Bieg Amatorów
 1. Przebieg konkursu: Uczestnicy, którzy zgłoszą się do konkursu będą mieli do pokonania dystans zamkniętego odcinka ulicy Świętojańskiej (od ulicy Wybickiego do ulicy Żwirki i Wigury). Każdy
  z uczestników otrzyma tacę z kieliszkiem wypełnionym winem. Konkurs wygra osoba, która z całym nie pobitym kieliszkiem dobiegnie pierwsza na metę. Jeżeli uczestnikowi wyleje się zawartość kieliszka, wraca na start w celu ponownego uzupełnienia kieliszka i ponownie biegnie na metę.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić się do organizatora konkursu w dniu wydarzenia, lub wcześniej poprzez e-mail projekty@arg.gdynia.pl. Miejscem zgłoszenia w dniu konkursu jest stanowisko Jatomi Fitness zlokalizowane przy scenie. Lista zgłoszeń jest ograniczona- 30 osób na bieg.
 3. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie będą mogły uczestniczyć
  w Konkursie tylko pod warunkiem przedłożenia Organizatorowi pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału w Konkursie.
 4. Nagrodami w Konkursie są w każdej z edycji:

I Miejsce: Otwarty karnet na 1,5 miesiąca do Jatomi Fitness w Galeri Szperk, zaproszenia na seans filmowy do Gdyńskiego Centrum Filmowego, wejściówka do Jump City;

II Miejsce: Otwarty karnet na 1,5 tygodnia do Jatomi Fitness w Galeri Szperk wejściówka do Jump City;

III Miejsce: Otwarty karnet na 1,5 tygodnia do Jatomi Fitness w Galeri Szperk, zaproszenie na seans filmowy do Gdyńskiego Centrum Filmowego;

 1. Nagrody zostaną wręczone 20 sierpnia o godz. 15:00 na scenie wydarzenia, przy ulicy Żwirki i Wigury;
 2. Każdy ze zwycięzców konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia oraz nazwiska na stronach serwisu www.kulinarnagdynia.pl oraz w zainteresowanych mediach.
 3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia przez niego wymogów podanych w niniejszym Regulaminie, lista uczestników ulegnie zmianie,  nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi z listy zwycięzców. Nagroda za miejsce, które nie zostało przyznane przejdzie do dyspozycji organizatora.
 4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 5. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu. Uczestnikowi Konkursu przysługuje tylko jedna nagroda.
 6. Nagrody  nie odebrane w ciągu 60 dni przechodzą do dyspozycji organizatora konkursu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia akcji z niniejszym Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia akcji.
 2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres: Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 30 dni od otrzymania.
 3. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronach internetowych : www.kulinarnagdynia.pl
 5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na użycie jego wizerunku w fotorelacjach z wydarzenia.
 7. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 8. Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń Internetowych.
 9. Zgłaszając udział w Konkursie i biorąc w nim udział Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
 10. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej

 

powrót
POLECAMY

 

 

 

 

 

2015 © Kulinarna Gdynia - All Rights Reserved

 

Powered by OmegaFramework

Prowadzisz Restauracje w Gdyni Skontaktuj Się z Nami