Aktualności

Dziecięca Akademia Kulinarna - REGULAMIN

„Dziecięca Akademia Kulinarna na Szlaku Kulinarnym”(warsztaty) – REGULAMIN:

Organizatorem „Dziecięcej Akademii Kulinarnej na Szlaku Kulinarnym” jest Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 24, Gdynia.

Uczestnikami „Dziecięcej Akademii Kulinarnej na Szlaku Kulinarnym” są dzieci w wieku 6-12 lat.

Uczestnictwo w „Dziecięcej Akademii Kulinarnej na Szlaku Kulinarnym” jest bezpłatne.

Ilość miejsc podczas każdej „Dziecięcej Akademii Kulinarnej na Szlaku Kulinarnym” jest ograniczona i obowiązują zapisy.

Dzieci, których uczestnictwo nie zostało wcześniej zgłoszone i zaakceptowane nie mogą uczestniczyć w warsztatach.

Informacja o zapisach pojawia się każdorazowo za stronie www.kulinarnagdynia.pl oraz facebook/Szlak kulinarny.

Zgłoszenia należy kierować na e-mail: projekty@arg.gdynia.pl. W zgłoszeniu proszę podać imię dziecka oraz jego wiek.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione na zajęciach. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dzieckiem.

Osoby zapisujące dzieci na warsztaty, które otrzymały potwierdzenie uczestnictwa, a nie mogą w nich uczestniczyć zobowiązane są poinformować organizatora o braku możliwości uczestnictwa w warsztatach. Brak informacji o braku uczestniczenia w warsztatach skutkować może brakiem możliwości zapisania dziecka na kolejne warsztaty.

Rodzice/opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach „Dziecięcej Akademii Kulinarnej na Szlaku Kulinarnym” wyrażają zgodę na umieszczenie zdjęć dzieci uczestniczących w warsztatach na stronie www.kulinarnagdynia.pl oraz facebook/Szlak kulinarny.

Udział dzieci w zajęciach oznacza zaakceptowanie regulaminu przez jego rodzica/opiekuna.

Rodzice dzieci uczestniczących w warsztatach nie powinni w nich czynnie uczestniczyć, powinni zapewnić dzieciom w miarę możliwości samodzielność podczas zajęć.

 

powrót
POLECAMY

 

 

 

 

 

2015 © Kulinarna Gdynia - All Rights Reserved

 

Powered by OmegaFramework

Prowadzisz Restauracje w Gdyni Skontaktuj Się z Nami