Kulinarna Historia Gdyni

OKRES POWSTAWANIA MIASTA I PORTU.

Gdynia już od momentu swojego powstania stała się jednym z najważniejszych miejsc na mapie kulinarnej Polski. Od początku lat 20-tych XX w. na użytek coraz licznej odwiedzających Gdynię letników zaczęły powstawać modne restauracje m.in. „Casino”, „Polska Riwiera”, „Bodega”. Wielką popularnością cieszyła się też słynna, stara gospoda „Pod Dębem”, o której wspominają już XVI-wieczne dokumenty.


 

OKRES POWOJENNY.

W latach 40-tych przez Gdynię – port, przechodziły słynne dostawy pomocy, w tym głównie żywności i lekarstw, z tzw. UNRRA (Organizacja Narodów Zjednoczonych Do Spraw Pomocy i Odbudowy), która organizowała pomoc dla krajów najbardziej dotkniętych wojną.  Dostawy przybywały do Polski przede wszystkim drogą morską i ich rozładunek odbywał się głównie w porcie gdyńskim, stąd Gdynian nie dziwiły oznakowane logo UNRRA stada bydła i koni w centrum miasta.


 

LATA 70-TE I 80-TE - PEWEX, BALTONA, ROZWÓJ PRYWATNYCH BARÓW Z SZYBKĄ ŻYWNOŚCIĄ.

Lata 70-te oznaczały także częściowe otwarcie PRL na świat, w tym powstanie specjalnych sklepów dewizowych (m.in. PEWEX, czyli przedsiębiorstwo eksportu wewnętrznego), które umożliwiały regularny dostęp do produktów importowanych, choć tylko za obce waluty lub tzw. bony dewizowe.


 

LATA 90-TE ORAZ POCZĄTEK NOWEGO MILENIUM.

Gdyńskie Bistra,  rozwój zachodnich fast food-ów oraz początek mody na zdrowe odżywianie po przełomowym dla Polski 1989 r. większość gdyńskich punktów gastronomicznych została zamknięta, gdyż  jako socjalistyczne relikty zwyczajnie nie wytrzymały wolnorynkowej konkurencji. Jednak w ich miejsce natychmiast zaczęły powstawać nowe restauracje, bary i  bistra.

 

POLECAMY

 

 

 

 

 

2015 © Kulinarna Gdynia - All Rights Reserved

 

Powered by OmegaFramework

Prowadzisz Restauracje w Gdyni Skontaktuj Się z Nami